IB برنامه ی دیپلم

برنامه دیپلم آی بی، در دانشگاه های مطرح جهان به رسمیت شناخته می شود و دارای اعتبار بسیار زیادی نزد آنان می باشد. شواهد نشان می دهند که تعداد دانش آموزان فارغ التحصیل این برنامه که وارد دانشگاه های معتبر جهان می شوند، از دانش آموزان سایر برنامه ها بیشتر است

DP اطلاعات پایه در مورد

DP خلاصه ای در مورد

هسته ی برنامه

DP Persian

DP فرم درخواست شرکت در برنامه

اصطلاحات برنامه دیپلم آی بی برای والدین

مصاحبه با یکی از دانش اموزان

چرا برنامه ی دی پی؟

دفترچه راهنما ارزیابی برای اولیا